• MATERIJALI

  MATERIJALI

OPLEMENJENA IVERICA

Iverali – (komercijalni naziv za oplemenjenu ivericu, nastao u toku tranzicije na ovim našim prostorima. Oplemenjena iverica je iverica oplemenjena dekor papirima prethodno impregniranim melaminskim smolama. Proces oplemenjivanja obavlja se pod visokim tlakom i temperaturom i u tom procesu se formira struktura na dekorima a koja se prepoznaje po oznaci ST. Oplemenjena iverica kao materijal vrlo je rasprostranjena i relativno jednostavna za primjenu u područjima izrade namještaja i opremanja i uređenja interijera.

KUHINJSKE RADNE PLOČE

Sastavni dio svake kuhinje jest radna površina ili Kuhinjska radna ploča. Elgrad nudi široki spektar dekora kuhinjskih radnih ploča, čime se otvaraju bezbrojne dizajnerske mogućnosti za kupce i poduzetnike da realiziraju sve svoje želje i zamisli. U ponudi su ploče proizvedene prema postforming postupku. Kuhinjske radne ploče imaju povećanu otpornost na ogrebotine, udarce, kemikalije i toplinu.

ACRYL VISOKI SJAJ

Već nekoliko godina visoki sjaj kao materijal i kao dizajnerski element, u izradi namještaja i opremanju prostora je pravi hit. Elgrad, kao i ostali dobavljači materijala u svojoj ponudi ima ploče visokog sjaja nanešenog na ivericu kao materijal – nosač i koji je po cijeni vrlo prihvatljiv za široki krug kupaca. Najnovija ponuda koju Elgrad promovira jest ponuda Acryl visokog sjaja nanešenog na MDF ploče i koji doista ima odlike najvišeg sjaja s «špigl» efektom, gdje se doslovno sve oslikava na površini ploče. To iz razloga što se acrylna masa nanosi na MDF koji je daleko ravniji i manje porozan od iverice, te je samim tim i površina stabilnija i efekt sjaja je veći. Acryl ploče visokog sjaja se standarno obrađuju, pile i kantiraju bez ikakvih posebnih postupaka. Kantiranje se obavlja originalnim trakama visokog sjaja. Trenutno je u stalnoj ponudi 9 dekora: bijela, crna, staro bijela, silverline bijela, silverline crna, bordo crvena, antracit, srebro & teak smeđi. Format ploče je 2800 x 1300 mm, a debljina je 18 mm.

VISOKI SJAJ

Ovi iverali su obostrano oplemenjeni melaminskom smolom u izvedbi visoki sjaj. Dolaze obloženi prozirnom zaštitnom folijom koja se s proizvoda skida tek nakon obrade i montaže. Uz dekore iverala u ponudi su i rubne trake ABS 1 mm debljine u istim dekorima kako bi se u istoj boji mogao zakantirati svaki element.

GETACORE

GetaCore® – odličan izbor!

Materijal koji očarava jedinstvenom optikom kamena i izvanrednim efektom dubine. Unatoč optici, vrlo je ugodan na dodir i spaja se bez vidljivih spojeva, što uz proizvodnju u istovjetnim bojama bez obzira na debljinu i šaržu daje velike prednosti naspram sličnih materijala.

GetaCore® je homogena mineralna sirovina povezana akrilnom smolom, a sastoji se od aluminij hidroksida kao punila, poli metil-metakrilata kao veziva i pigmenata, što joj daje izvanredan optički efekt dubine. Važna karakteristika materijala je ista boja i struktura na obje strane ploče kao i po presjeku ploče. Čak i više postavljenih kompozitnih ploča daju dojam kao da su napravljene od jednog dijela. Zapanjujuće kompaktan materijal, daje higijensku i dugotrajnu površinu otpornu na mrlje i oštećenja.

LAMINATI

Laminati (ultrapasi) su tanki fleksibilni dekorativni materijali koji se isporučuju u listovima ili rolama (ovisno o debljinama) i služe za oplemenjivanje površina različitih materijala (iverice, MDF-a i dr.). Nastali su kao rezultat sve većih potreba za dekorativnošću i fleksibilnošću materijala zatim za otpornost na habanje i abraziju te s druge strane pritiskom sve većih cijena klasičnog furniranja.

Laminati se dobivaju kontinuiranim prešanjem dekorativnih papira impregniranih melaminskim smolama i većeg broja listova pergamentnog papira koji čini osnovu laminata gdje broj listova definira debljinu samog laminata. Prešanje se odvija pod visokim tlakovima i temperaturom, a u tom postupku se definiraju sva mehanička i estetska svojstva laminata.

Najveću upotrebu nalaze u izradi kuhinjskih radnih ploča i u opremanju radnih ploha u interijerima. Prednost rada s laminatima je mogućnost kombiniranja i nadopune u svim ostalim dekorima oplemenjene iverice i izradi svih dijelova interijera u istom dekoru, bez obzira na zahtjeve projektanta.

MDF PLOČE

Medijapan (Midimum Densiti Fiber…) ploče su srednje guste vlaknatice, homogene po debljini, proizvedene od usitnjenog drva listača uz minimalan dodatak veziva. Gustoća po cijeloj debljini čini ih pogodnim za obradu glodanjem čime se u znatnoj mjeri koriste kao nadomjestak punom drvetu. Mala poroznost po presjeku koristi se i kod obrade lakiranjem što dodatno povećava primjenu MDFa u izradi namještaja, prije svega za fronte različitih oblika. MDF je također našao široku primjenu kao nosivi materijal kod furniranja i općenito kod oplemenjivanja furnirom, laminatima, folijom i dr.

MDF GFE, proizvod je novije generacije i namijenjen je prvenstveno za proizvode na bazi lakiranja a od klasičnog MDFa razlikuje ga vanjski površinski sloj na koji je već navučena zaštitna „grund folije“ (GFE). Uloga folije je ubrzati i pojednostaviti proces lakiranja te znatno smanjiti utrošak materijala i vrijeme lakiranja smanjenjem broja međufaza obrade lakiranjem.

EUROLIGHT (HC) PLOČE

Eurolight (HC) ploče novi su standard u proizvodnji ploča. To su lagane ploče koje kao vanjski sloj (s obadvije strane) standardno imaju ivericu, dok im je jezgra papirnata te izgleda poput pčelinjeg saća, što daje ovoj ploči izuzetnu lakoću, a da se pri tome ne gubi na njenoj nosivosti.

Ovaj inovativni konstruktivni postupak omogućava izradu ploča u debljinama do 100 mm (za sada standardno 50 i 60 mm) što udovoljava zahtjevima dizajnera za većim debljinama i kubusima. Ove ploče već su našle primjenu u izradi kuhinja, dnevnih i spavaćih soba, za uredski namještaj, izradu izložbenih štandova, opremanje prodavaonica i interijera i sl.

IVERICE

Neoplemenjena iverica je proizvod na bazi drva izrađen posebnom tehnikom kontinuiranog prešanja drvnog iverja pod visokim tlakom i temperaturom uz dodatak ljepila. Drvno iverje se prethodno dobiva iveranjem drva a nakon čega se suši u posebnim postupcima i suši i sortira kao predradnja za prešanje.

Neoplemenjena iverica se radi u većoj paleti debljina a debljina se definira debljinom tepiha iverja prije prešanja. Neoplemenjena iverica je bazni ili osnovni proizvod za sve daljnje proizvode u procesu oplemenjivanja, opl. iverica, radne ploče i dr. U Elgrad ponudi postoje ploče formata 2750 x 2070mm u debljinama 10, 18, 28mm.

PRIBOR ZA RADNE PLOČE

Da bi Vaša kuhinja bila kompletirana pobrinuli smo se za svaki detalj. Stoga nudimo pribor koji omogućava završne ZIDNE LETVE, ZAVRŠECI ZIDNIH LETVI, ALUMINIJSKI PROFILI.

Zidne letve

Dužina: 4100 mm

Zidne letve su dostupne u svim bojama kao i kuhinjske radne ploče, osim ploče F502 za koju je dostupna zidna letva u aluminijskoj izvedbi.

Završeci zidnih letvi

U jednom paketu dolaze 2 završetka (lijevi i desni) kao i 2 kutna završetka (vanjski i unutarnji). (dostupni u bojama: antracit, bijela, smeđa, krem, metalic, siva)

Aluminijeski profili

– Aluminijski profil dužni (dostupan u boji: srebrna)

– Aluminijski profil kutni (dostupan u bojama: bijela, krom, srebrna)

– Aluminijski profil završni (dostupan u boji: srebrna)

RUBNE TRAKE

Rubne trake su proizvod kojeg odlikuju dvije komponente, estetska i upotrebna. Upotrebljavamo ih za zatvaranje rubova elemenata na mjestima prereza kako bi zaštitili elemente od oštećenja udarcima ali i estetski da se ne vidi gola iverica. U ponudi su dvije osnovne kategorije traka, melaminske i ABS trake. Izrađuju se u različitim debljinama i širinama prilagođenim debljini ploča koje treba oblagati.

Elgrad u ponudi ABS traka ima debljinu traka 0,5 mm ili trgovači naziv ABS Mini i ABS debljine rubne trake 2 mm. U grupi melaminskih rubnih traka u ponudi su trake debljine 0,5 mm s nanešenim ljepilom (za kupce koji traku ljepe u svojim radionicama) i bez ljepila za lijepljenje u našim radionicama. Udio ovih traka konstantno se smanjuje jer su u upotrebi nešto slabijih karakteristika. Dekori svih rubnih traka usklađeni su sa dekorima Elgradove kolekcije iverala i kuhinjskih radnih ploča.

ŠPERPLOČE

Šperploče su drvne lijepljene ploče, sastavljene od međusobno pravokutno (pod 90o) zalijepljenih furnira u više slojeva pritisnutih pod visokim tlakom i temperaturom. Osnovna sirovina za izradu šperploča su trupci bukve, breze, topole, bora, američke trešnje i okume-a.

Obično se rade od neparnog broja slojeva kako bi se smanjile deformacije ploče i postigla veća čvrstoća. Ovisno o zahtjevima mogu se raditi i u kombinacijama gdje se unutarnji sloj radi od jeftinijeg drveta, a samo vanjski završni sloj od tvrđeg i skupljeg drveta. Šperploče mogu biti vodootporne i vlagootporne ovisno o vrsti ljepila kojim su lijepljeni sami furniri. Za vodootporne ploče koristi se još naziv WBP izveden iz engleskog jezika «Water Boiled Proof» koji označava da je ljepilo s kojim su se lijepili slojevi vodootporno, a za vlagootporne ploče se koristi naziv MR izveden iz engleskog jezika «Moisture Resistant» što znači da je ljepilo s kojim su se lijepile ploče vlagootporno.

Upotreba:

građevina (za izradu konstrukcija, pregradne zidove, podne ploče…)

namještajna industrija (stubišta, razni nosivi elementi, šablone, police, stijene, krevetne podnice…)

transport i skladištenje (ploče kamionskih podova, ploče za regale u skladištima, brodske rešetke za cargo brodove, kontejneri…)

specifična upotreba na ostalim područjima

Prednosti šperploča u usporedbi sa ostalim lijepljenim pločama su: odlična čvrstoća na savijanje, dobar modul elastičnosti, čvrstoća te tvrdoća.

PANEL PLOČE

Panel ploča je površinski presvučena ploča s ljuštenim furnirom od brezova drveta.

Središnjica je izrađena od masivnih letvica širinski i dužinski spajanih lijepljenjem.

Osnovne komponente konstrukcije panel ploče su:

a) furnirski listovi (vanjski slojevi) = ljušteni ili rezani furnir

b) panelska srednjica (unutarnji sloj) = lamele masivnog drva položene okomito ili uzdužno na smjer vlakanaca vanjskih furnirskih listova.

S obzirom na broj slojeva mogu biti troslojne i peteroslojne, peteroslojne su kvalitetnije jer imaju dodatan sloj furnira i kao takve cjenjenije su u stolarijama.

Upotreba: svugdje gdje postoji zahtjev za visoko kvalitetnim materijalima otpornim na savijanje i trošenje; brodogradnja, industrija namještaja, ljekarne, knjižnice, shopping centri.

Vrlo je praktična, osobito u 38mm debljine za izradu dovratnika, lakoća obrade, brzina izvedbe i neupitna kvaliteta.

OSB PLOČE

OSB ploče se proizvede prešanjem i lijepljenjem pojedinih slojeva dugog i tankog iverja (makroiverja). Pritom su ti slojevi postavljeni međusobno pod pravim kutem po čemu su ploče i dobile engleski naziv Oriented Strand Board (Ploče sa suprotno orijentiranim iverjem). Ti slojevi međusobno su slijepljeni smolama i ljepilima, te uprešani u vrlo krutu i čvrstu ploču, koja ima odlična mehanička svojstva.

Ovisno o načinu obrade dijele se po raznim stupnjevima vodootpornosti.

Postoje:

OSB 2 ploče za upotrebu u suhim unutarnjim prostorima

OSB 3 ploče za upotrebu u umjereno vlažnim uvjetima, koje su ujedno i najčešće upotrebljavane ploče

Prednosti:

 • Odlična statička i mehanička svojstva
 • Toplinska izolacija
 • Atraktivan izgled i obrađena površina
 • Niska razina formaldehida (E1)
 • Stabilnost i čvrstoća ploča
 • Higijenski čista ploča
 • Standardizirane dimenzije (DOKA, PERI…)

Upotreba:

 • Krovne i zidne konstrukcije
 • Krovne konstrukcije
 • Ugradnja na drvene gredne konstrukcije kao potkonstrukcija za parket
 • Pregradne stijene
 • Oblaganje stropova i zidova zbog dekorativnog izgleda
 • Izrada izložbenih štandova
 • Izrada razne ambalaže
 • Izrada namještaja

Najširu primjenu u Sjevernoj Americi OSB ploče su doživjele u gradnji drvenih kuća i montažnih objekata.

Podjela s obzirom na rubove:

 • Ploče sa ravnim rubovima, standard.
 • Ploče sa pero-utor, T/G

OSB ploče se proizvode se u debljinama od 6mm – 25 mm.

Elgrad na lageru drži debljine 12, 15, 18 i 22mm u standard i T/G verziji.

Zbog svojih prednosti OSB postaje nezamjenjiv materijal pri izradi drvenih konstrukcija i pronalazi sve širu primjenu. Zbog atraktivne strukture ove se ploče sve više upotrebljavaju kao estetski dio prostora. Struktura površine, njezina prirodna boja te prikaz samog „golog“ iverja prikazuje izrazitu prisutnost drveta.

OSB ploče se lako obrađuju lakiranjem ili piljenjem na CNC-u.

STOLARSKA GRAĐA

U opremanju i uređenju interijera postoje kupci koji zahtijevaju i traže nešto više od onog što pružaju pločasti materijali. Tu se prije svega misli na masivno drvo kao materijal, a koje je u pojedinim situacijama nezamjenjiv u stvaranju topline, ugode i povezanosti s prirodom. Za početak našu ponudu smo bazirali na domaćim vrstama drveta; jela, smreka, ariš, bukva, jasen, javor, trešnja, orah i hrast.

Sve vrste dolaze u debljinama 50mm, uz posebne ponude debljina 24mm i 80mm.

This is a hidden article.